انواع ابریشم برای بافت فرش ابریشم:

فرش ابریشم

برای بافت فرش ابریشم از انواع ابریشم ( نوعی الیاف پروتئینی كه از پیله كرم ابریشم بدست می آید. بصورت تار یا چله و پرز گاهاً پود كاربرد دارد و در مناطقی همچون گیلان و خراسان پرورش می یابد و برای بافت فرش های ممتاز بافی و تابلویی و ابریشم استفاده شده و ارزش و زیبایی خاصی به فرش می بخشد.)

استفاده میکنند که انواع ان:

1-ابریشم طبیعی(_پرورشی و وحشی)

2-ابریشم مصنوعی(شبیه به ابریشم است مثل ریون و….که مناسب فرشهای دستباف نمیباشد.

مراحل آماده کردن ابریشم طبیعی:

1-ابریشم خام:ابریشمی که مستقیما از پیله گرفته شده وتبدیل به نخ میشود ورنگ آن کرم یا زرد رنگ است.

2-ابریشم پخته: کلیاب یا قلیاب کشی شده:گرفتن صمغ وسرازین ابریشم حاصل از پختن است و رنگ آن سفید است.

3- ابریشم گجین: پس مانده ابریشم است ونامرغوب که بدرد بافت نمیخورد.

جهت تشخیص خصوصیات فیزیکی ابریشم, مانند پشم اگر به شعله نزدیك كنیم، آرام می سوزد، بوی پر یا موی سوخته می دهد و اگر ابریشم مصنوعی باشد بوی لاستیك یا دود می دهد و مقطع آن سیاهرنگ و سفت است. در مطالب گذشته به بررسی موارد قابل توجه قبل از خرید فرش پرداخته شد.