جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شمارهای 45358555-044 ،45358333-044 تماس حاصل نمایید.

جولای 1, 2015
فرش ابریشم

شرکت دربیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی ایران – تبریز (27 لغایت 24 مردادماه 1396)

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شمارهای 45358555-044 ،45358333-044 تماس حاصل نمایید.
ژوئن 20, 2015
فرش ابریشم

شرکت در نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی و فرش تهران(13 الی 16 شهریور ماه 1395)

جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره های 45358555-044 و 45358333-044 تماس حاصل نمایید.