روش های استفاده از جدول لکه زدایی


برای لکه زدایی از فرش های ابریشم و ماشینی لازم است :

1. هرکدام از لکه ها را که قابل برداشتن است بوسیله قاشق بردارید. 2. محلولی از سرکه سفید، شامپوی فرش و آب ولرم تهیه کرده و در محل لکه بریزید. 3. محلولی از شامپوی فرش و آب ولرم تهیه نمایید. 4. پارچه سفید و تمیزی که به تینر یا الکل سفید آغشته شده است را بر روی محل لکه قرار داده و مالش دهید. 5. پارچه سفید و تمیزی که آغشته به محلول شامپوی فرش و آب ولرم می باشد را بر روی محل لکه قرار دهید. 6. محل لکه را طوری مالش دهید که مواد لکه زا به طور کامل در محلول حل شوند. 7. با یک پارچه سفید و خشک محل لکه را به طور کامل مالش دهید تا اثرات لکه و آب جاری آن بخوبی پاک شده و رفع گردد. * برای راحت تر کنده شدن آدامس ابتدا یک تکه یخ را به آنبچسبانید تا بحالت فریز شده در آید، سپس مطابق دستورالعمل بالا عمل نمایید. ** برای پاک کردن لکه خون از محلول آب سرد و شامپو استفاده نمایید.