حل کردن بالا ایستادن فرش

حل کردن بالا ایستادن فرش:

فرش ابریشم

هنگامی که با کمبود  مکان برای پهن کردن فرش ابریشم باشید پس از مدتی گوشه فرش شما به سمت بالا می ایستد و حالت اول خود را ندارد؛
برای برطرف نمودن بالا ایستادن فرش ابریشم یا فرش ماشینی ابتدا حوله خیس یا پارچه پنبه ای را همان قسمت پهن کنید و روی آن تخته پلاستیکی مخصوص آشپزخانه قرار دهید و شی سنگینی روی آن بگذارید. بعد از 24 ساعت فرش حالت اولیه خود را پیدا می کند.
برای ترمیم آن قسمت فرش(انواع فرش ابریشم یا ماشینی) می توانید رختخواب خود را روی همان قسمت بیندازید و روی آن بخوابید.